Svetovanje

Svetovanja na področju varnosti v sklopu delovanja kluba izvaja Ivan Jurgec, predsednik kluba in bivši policist, ki je svoje izkušnje in znanje pridobil v času 30 let trajajočega dela v Policiji, predvsem pa v obdobju zadnjih 20 letih na področju obravnavanja in preiskovanja kaznivih dejanj.

Ivan Jurgec

Moje poslanstvo je pomagati ljudem, zato si z vsem kar počnem v mojem življenju, še posebej pa zadnja leta, prizadevam, da bi na različne načine pomagal ljudem, da izboljšajo kvaliteto svojega življenja. Da bi bili bolj varni, zdravi, zadovoljni, veseli …. v svojem življenju. Imam dovolj znanja in izkušenj, da vam lahko svetujem, kako ustvariti varno in zdravo okolje za življenje. 

Želim si videti čimveč ljudi srečnih, zdravih in veselih, ki živijo v varnem okolju svoje družine in prijateljev.

                                             Ivan Jurgec

Večina ljudi, kakor tudi podjetij, podjetnikov, tako ali drugače v svojem življenju večkrat potrebujejo pomoč Policije, pa naj si bo to v vlogi oškodovanca kaznivega dejanja oz. pri drugih dogodkih. 

Glede na stotine opravljenih ogledov kaznivih dejanj, na stotine opravljenih razgovorov s storilci kaznivih dejanj, oškodovanci in glede na stotine napisanih kazenskih ovadb zoper storilce najrazličnejših kaznivih dejanj (vlomi, tatvine, goljufije, nasilja, ponarejanja, …) v vseh teh letih dela, lahko rečem zase, da sem postal strokovnjak s tega področja in vam bom z veseljem priskočil na pomoč in svetoval. 

Kako vam lahko pomagam oz. svetujem?

  • svetujem vam, na kakšen način lahko najbolj kvalitetno in cenovno ugodno zavarujete svoje stanovanje, stanovanjsko hišo, gostinski lokal, podjetje, tako, da preprečite oz. onemogočite vlom in odtujitev vaše lastnine. Opravim ogled vaše lokacije in vam predstavim na kraju samem šibke točke in možnosti zavarovanja. Predstavim vam različne varnostne izdelke, ki so dosegljivi na svetovnem tržišču in za katere sem mnenja, da so zelo uporabni in koristni za zaščito vašega premoženja
  • ker je uporaba interneta med ljudmi iz dneva v dan večja, vam svetujem, na kaj morate biti pri aktivnostih na internetu pozorni, da ne postanete žrtev spletnih goljufov, katerih je iz dneva v dan več in kateri so v večini iz tujine, pa tudi iz Slovenije. 
  • svetujem vam, kako zavarovati svoje premičnine (predmete) na svojem domu, v lokalu, podjetju …, da jih tatovi ne ukradejo, v kolikor pa pride do tatvine, kaj narediti pred tem z njimi, da vam v nadaljevanju ostane večja verjetnost, da jih dobite nazaj.
  • glede na porast kaznivih dejanj poslovnih goljufij, ki so povezana med poslovanji med podjetji tako v Sloveniji kot s tujino, vam svetujem, na kaj morate biti pozorni pri sklepanju poslov, da ne postanete žrtev spletnih goljufov ali pa podjetja, ki je insolventno. Ker sam razpolagam s informacijami, kako in kje lahko lahko preverimo obstoj resničnosti podjetij, poslovanja itd.  vse to preverim namesto vas ter vas o vsem seznanim
  • v kolikor postanete oškodovanec – žrtev kaznivega dejanja vam svetujem, kateri podatki so pomembni in vam tudi pomagam pridobivati različne podatke, ki vam bodo v nadaljevanju koristili kot morebitni dokazi zoper znano osebo v predkazenskem postopku (osumljencu – storilcu kaznivega dejanja), oz. bodo vam in organom pregona (Policiji …) koristili v cilju izsleditve morebitnega neznanega storilca. 
  • svetujem vam pri sestavi kazenske ovadbe zoper znane ali neznane storilce in pri pridobivanju prilog – dokazov, ki bodo organom pregona (Policiji …) koristila v njihovem nadaljnjem postopku zbiranja obvestil ter dokazov. 
  • in druga svetovanja, za kar pa nas kontaktirajte. 

Na kakšen način se svetovanja izvajajo?

Osebno svetovanje
Virtualno svetovanje

Osebno svetovanje poteka tako, da se osebno srečamo pri vas oz. na dogovorjeni lokaciji in se pogovorimo. 

Virtualno svetovanje opravimo preko interneta s pomočjo aplikacij za video pogovor in sicer SKYPE oz. ZOOM. 

Kontaktni obrazec za svetovanja.
Svetovanje
Obvestilo (obvezna seznanitev) : *

Cena ure svetovanja je 29.00 evrov. V kolikor se gre za svetovanje na vašem domu, na sedežu podjetja oz. na dogovorjenem mestu nastanejo dodatni stroški prevoza. Izvajamo tudi brezplačna svetovanja, v kolikor vam trenutno finančno stanje ne omogoča plačila. Pišite nam in našli bomo rešitev ter prejeli boste dodatna pojasnila in informacije. 

Vsi svetovalni pogovori so zasebne in zaupne narave, kar pomeni, da vsebino pogovora ne pozna nihče drug, razen mene in vas. 

Z nasveti in pa z našimi aktivnostmi boste prihranili vaš dragocen čas, katerega boste lahko v nadaljevanju izkoristili zase, za partnerja, za otroke, za dodatne aktivnosti v podjetju …, predvsem pa boste živeli v bolj varnem in zdravem okolju.

Na koncu je potrebno jasno zapisati, da ne dajemo nobene pravne pomoči v sodnih, upravnih ali drugih postopkih pri sodiščih. Izvajajo se samo svetovanja in nudenje pomoči, ki se nanaša na svetovano opravilo v zvezi varnosti ljudi in premoženja. 

Spoznajte Ivana Jurgec v tem posnetku.